info@ensaco.be
+ 32 (0)16 90 84 35

Ventilatieverslaggeving

Voor alle residentiële nieuwbouwprojecten en ingrijpende energetische renovaties waarvan de bouwaanvraag ingediend wordt vanaf 1 januari 2016 dient er buiten de EPB-verslaggever ook een ventilatieverslaggever aangesteld te worden. Dit dient te gebeuren voor de start van de werken, best gelijktijdig met de EPB-verslaggever. Deze nieuwe verplichting word opgelegd omdat gebleken is dat het niet voldoen aan de EPB-eisen in de definitieve EPB-aangifte voornamelijk gerelateerd is aan het luik ventilatie.

Vanaf de ontwerpplannen bekijken we op welke wijze een goede en hygiënische ventilatie in uw woning kunnen realiseren zonder dat u een storend geluid heeft, maar toch de nodige ventilatiedebieten op een doordachte manier kan realiseren.

Bij de EPB startverklaring dient een ventilatievoorontwerp gevoegd te worden. Het ventilatievoorontwerp is een plan met aanduiding van alle ventilatiecomponenten. Het geeft u als bouwheer een overzicht van de ventilatie-installatie die in uw woning wordt voorzien.

In de ventilatie ontwerp specificaties worden alle prestatie eisen waaraan uw ventilatie-installatie dient te voldoen vastgelegd volgens de STS-P 73-1 Systemen voor basisventilatie in residentiële toepassingen. Dit document wordt aan de ventilatie installateur bezorgd.

Het ventilatieprestatieverslag (VPV) vermeldt alle EPB-gerelateerde prestatie-waarden.

Bij de oplevering van de ventilatie installatie dient een ventilatie prestatie verslag opgesteld te worden. Dit verslag kan u vergelijken met de ventilatie ontwerp specificaties om te controleren of uw ventilatie installatie voldoet aan de door u gestelde eisen. Dit verslag dient aan de EPB-verslaggever bezorgd te worden die dit nodig heeft om de EPB-aangifte op te maken.

Voor alle onderdelen die van toepassing zijn voor het uitvoeren van de ventilatieverslaggeving (Coördinatie, voorontwerp, ventilatie ontwerpspecificaties, opmeten van doorstroomopeningen/mechanische toe- en afvoerdebieten, natuurlijke toe- en afvoerdebieten) zijn wij erkend bij het BCCA.

Het kwaliteitskader en -platform van het BCCA wordt gebruikt de uitvoering van de ventilatieverslaggeving.