info@ensaco.be
+ 32 (0)16 90 84 35

Veiligheidscoördinatie

Het aanstellen van een veiligheidscoördinator is niet alleen een wettelijke verplichting (volgens tijdelijke en mobiele bouwplaatsen, KB.21.01.2001), maar het bevordert ook de voortgang van het project doordat er vooraf en tijdig over verschillende zaken zoals inrichting, kritische werken, … wordt nagedacht en gecommuniceerd.

Als gespecialiseerde partner in veiligheidscoördinatie kunnen wij u met kennis van zaken ondersteuning in uw project. 

Wij zijn als veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking  actief in zowel de woning- en appartementebouw, maar eveneens in de (petro)(chemische) industrie.

Ontwerpfase

We starten met het ontwerp vanaf de eerste dag en eerste schetsen van uw project. Hierbij geven wij adequaat advies als veiligheidscoördinator ontwerp op de ontwerpplannen. Hierdoor plukt u o.a. de vruchten doordat we reeds nadenken en u adviseren met het oog op latere werkzaamheden zoals periodiek onderhoud, herstelling, …

Voor de aanbesteding stellen wij een project specifiek veiligheid- en gezondheidsplan waarin we ondermeer de omgevingsrisico’s en belangrijke aandachtspunten reeds samen met de prijsvraag aan de kandidaat aannemer wordt overgemaakt.  Door dit duidelijk weer te geven worden meerprijzen vermeden.  Bij het ontvangen van de offerten (en gevraagde documenten) geven wij u een helder advies m.b.t. de ontvangen documenten.

Verwezenlijkingsfase

Tijdens de uitvoeringsperioden organiseren we verschillende veiligheidsrondgangen op het project samen met de nodige overlegmomenten waar we afspraken maken om hinder tussen verschillende partijen te vermijden. Hiermee kan de vooropgestelde planning beter gerespecteerd worden doordat we tijdens de verschillende veiligheidsvergaderingen steeds naar voor in de planning kijken.  Naast de planning wordt de algemene veiligheid verhoogd. Aan het einde, veelal bij de voorlopige oplevering, bezorgen wij u een project specifiek postinterventiedossier waardoor u de nodige informatie, handleidingen, instructies, … bij latere werkzaamheden onmiddellijk ter beschikking heeft.