info@ensaco.be
+ 32 (0)16 90 84 35

EPB-verslaggeving

Gaat u bouwen of verbouwen? Samen denken we aan uw toekomstige energiefactuur door vooraf over energie prestatie na te denken.

Bij het bouwen en/of verbouwen (met stedenbouwkundige vergunning of melding) moet er een EPB-verslaggever aangesteld worden. Dit betekent dat uw gebouw aan een aantal eisen zal moeten voldoen op het vlak van isolatie, energieverbruik, ventilatie,…

Tot 2021 worden deze eisen elk jaar scherper gesteld, daarna zullen alle gebouwen moeten voldoen aan “bijna-energieneutrale gebouwen” (BEN)De

Voorcalculatie

Voor de start van de werken wordt een doorrekening gemaakt van uw gebouw. Hierbij wordt nagegaan of de reeds gekende materialen en installaties voldoende zijn om de EPB-eisen na te leven en/of welke maatregelen bijkomend nodig zijn om dit te bereiken.

De resultaten van deze berekening worden u overgemaakt en in een verslag gegoten, zo weet u exact welk resultaat u mag verwachten met de genomen maatregelen. Indien gewenst begeleiden wij u om de energiescore van uw woning nog verder dan het wettelijk minimum te doen dalen.

Opvolging

Bij wijzigingen of het maken van keuzes adviseren wij u en geven we u op een duidelijke manier weer wat de impact is van de aanpassing op de energieprestatie.

EPB-aangifte en energieprestatiecertificaat

Ten laatste 6 maanden na de ingebruikname van het gebouw dient een eindverslag opgesteld te worden. Op basis van de exacte gegevens van de installaties met hun bijhorende rendementen en de gebruikte materialen wordt een definitief E-peil berekend en ontvangt u het energieprestatiecertificaat.